ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงวิชาการเครื่องปรับอากาศรถยนต์เด็นโซ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเรดิสัน

    

    

  

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com