บริษัท ธนศิริดีเซล และบริษัท เด็นโซ่ประเทศไทยและศูนย์บริการเด็นโซ่ จำนวน 9ราย ได้ร่วมกันจัดการอบรมสัญจร ให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ระบบคอมมอนเรลเด็นโซ่ให้กับอู่ซ่อมรถยนต์ลูกข่ายของศูนย์บริการเด็นโซ่ดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ตามมาตรฐานเด็นโซ่ ไว้คอยบริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 


ศูนย์บริการเด็นโซ่ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่  ไทยเจริญดีเซล, ประเสริฐดีเซล,สำโรงใต้ดีเซล, สยามดีเซลออโต้พาร์ท,เสริมดีเซล, เทคนิคดีเซล, นพคุณดีเซล, เทคนิคดีเซล, ศรีสะเกษดีเซล

              

     

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com