ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553  ณ ห้องประชุมบริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (คลองหลวง)
บริษัท ธนศิริดีเซล ได้จัดอบรมการปรับแต่งปั๊มเชื้อเพลิงและหัวฉีดรถโดยสารรุ่น RU1J ให้นายช่างของบริษัทฮีโน่มอเตอร์ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้

  1. หลักการทำงาน, หน้าที่ของชิ้นส่วนปั๊มพื้นฐาน แบบ A และ NB
  2. หลักการทำงานของกัฟเวอร์เนอร์แบบ R801,901 ,การตรวจสอบปั๊มและ กัฟเวอร์เนอร์รถโดยสารรุ่น RU1J
  3. หลักการทำงานและการปรับตั้งหัวฉีดแบบสปริง 2ชั้น

 

         

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com