บริษัทเด็นโซ่ ประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือช่าง ในการซ่อมปั๊มระบบคอมมอนเรล ขึ้นในปี2553 เพื่ออบรมและ พัฒนาทักษะช่าง ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละภาคจะ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน  2553  ศูนย์วิเคราะห์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก มีทั้งสิ้น 12 ราย ได้แก่

 

ภาค
ศูนย์วิเคราะห์ที่ผ่านรอบคัดเลือก
ใต้
1. สหดีเซลกลการ
2. เทคนิคดีเซล
กลาง,ตะวันตก
1. จรูญดีเซล
2. ชัยมงคลดีเซล
ตะวันออก
1. ส.รุ่งเรืองดีเซล
2. ต.ดีเซล
เหนือ
1. ประสิทธิ์ชัยดีเซล
2. เชียงใหม่ดีเซล
กรุงเทพฯ
1. ประเสริฐดีเซล
2. ไทยเจริญดีเซล (วงแหวน)
อีสาน
 
1. ดีเซลไทย
2. โชคดีการช่าง

 

          

          

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com