บริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด ได้จัดนำเที่ยวสำหรับศูนย์บริการที่ทำเป้าจำหน่ายได้ โดยปีนี้ได้จัดนำเที่ยวเซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก แวะดูงาน World Expo 2010  ชมหมู่บ้านใบชา และล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2553

    

    

    

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com