เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ศูนย์บริการเด็นโซ่ ทางบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด จึงได้จัดงานแข่งขันทักษะฝีมือช่างเด็นโซ่ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์อบรม DIAT Training Center มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ท่านจากศูนย์วิเคราะห์ปัญหาทั้งสิ้น 59 ศูนย์ทั่วประเทศ การแข่งขันมีทั้งทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ตรงกับสโลแกนของงาน....  “เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาคุณภาพบริการ ส่งมอบงานด้วยความสุข ”

     

     

     

     

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com