คำถามที่ 4

นโยบายการบริการของศูนย์บริการเด็นโซ่ในระบบ QCD คือระบบการให้บริการที่มุ่งเน้นที่การให้ความเป็นเลิศในคุณภาพงานซ่อม ด้วยราคาที่เหมาะสม  และการส่งมอบที่รวดเร็ว

 

เป้าหมายของ QCD
ข้อกำหนด
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
1. Q : คุณภาพ

1. คุณภาพงานซ่อมที่มีความแม่นยำ
และมีมาตรฐานทุกครั้ง
2. มั่นใจได้ว่าใช้อะไหล่แท้

2. C : ราคาที่เหมาะสม
เสนอราคาในการเปลี่ยนอะไหล่
ที่เหมาะสมให้ลูกค้า
3. D : ระยะเวลาการส่งมอบ

เน้นที่ระยะเวลาการเปลี่ยนอะไหล่
และส่งมอบที่รวดเร็วโดยเฉพาะการซ่อม
ระบบคอมมอนเรล จะต้องสามารถส่งมอบ
ลูกค้าได้ภายใน24 ชั่วโมง 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com