คำถามที่ 7

ระบบคอมมอนเรล จะสะสมเชื้อเพลิงแรงดันสูงไว้ในรางร่วมและฉีดเชื้อเพลิงนั้นเข้ากระบอกสูบเครื่องยนต์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามการควบคุมของกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ให้แรงดันสูงอย่างอิสระจากความเร็วเครื่องระบบคอมมอนเรลจึงให้กำลังเครื่องแรงขึ้น และช่วยลดการปล่อยสารอันตราย เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และอนุภาคเขม่าไอเสีย

       เด็นโซ่เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาระบบคอมมอนเรลให้สามารถเพิ่มแรงดันเชื้อเพลิงระบบคอมมอนเรลของเด็นโซ่สามารถ  ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแรงดันถึง 1800บาร์ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเด็นโซ่สามารถฉีดได้ 5ครั้งใน1จังหวะ ด้วยความแม่นยำสูงโดยมีการฉีดนำร่องก่อน จึงสามารถลดอนุภาคเขม่าไอเสีย, ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถผ่านเงื่อนไขการปล่อยของเสียมาตรฐานยูโร 4 และยังทำให้เครื่องยนต์ทำงานเงียบเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน

      เด็นโซ่เปิดตัวคอมมอนเรลสำหรับรถบรรทุกเป็นรายแรกของโลกในปี 2538 นอกจากนี้เด็นโซ่ยังใช้ซัพพลายปั๊มที่เบาที่สุดในโลกสำหรับระบบคอมมอนเรลรถนั่งรถโดยสาร ( passenger car) 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com