car air-condition
แอร์รถยนต์

การซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์

ศูนย์บริการสำหรับระบบปรับอากาศของธนศิริแห่งใหม่ สร้างขึ้นตามมาตรฐานและข้อกำหนดของเด็นโซ่อย่างเคร่งครัด ศูนย์บริการใหม่มีความสะดวกสบายและมีพื้นที่กว้างขวาง ( 300 ตร.ม. ) ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นจากศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่ ดังนั้นช่างเทคนิคของเราจึงมีความสามารถในการปฏิบังานด้วยเทคโนโลยี และขั้นตอนอันทันสมัยกับรถรุ่นใหม่ได้เป็นอยางดี

การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของเราเช่นกัน โดยภายในศูนย์บริการได้มีการใช้เครื่องแยกสารซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นธนศิริดีเซลได้เป็นศูนย์บริการเด็นโซ่ ECO 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

   

กาส่งมอบรถคืนลูกค้า

 เรามีกระบวนการตรวจเช็คความเรียบร้อย ครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้า (PDI)

การซ่อมคอมเพรสเซอร์

เรามีบริการซ่อมคอมเพรสเซอร์ สำหรับคอมเพสเซอร์ส่วนใหญ่ของเด็นโซ่ ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้มีการใช้เครื่องมือพิเศษ และช่างเทคนิคซึ่งได้รับการอบรมขั้นสูงตามมาตรฐานเด็นโซ่ ความสามารถในการบริการของเรามีดังนี้

1.เครื่องทดสอบสมรรถนะของคมเพรสเซอร์สามารถทดสอบได้ 3 แบบ

 • 10P13, 10P15
 • 10PA15, 10PA17
 • 10S11, 10S15, 10S17

2.รุ่นรถที่สามารถซ่อมได้

 • โตโยต้า
 • ฮีโน่
 • มิตซูบิชิ
 • ฮอนด้า
 • เบนซ์

3.เครื่องทดสอบสมรรถภาพของคอมเพรสเซอร์

 • ทดสอบเสียงดังผิดปกติ
 • ทดสอบกำลังอัดและกำลังดูด
 • ทดสอบการรั่วและซึม

   

 

 

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com