ธนศิริดีเซล
2499 ก่อตั้งบริษัท ธนเสริม จำกัดที่ถนนวรจักร จำหน่ายอะไหล่รถอเมริกัน
2506 ก่อตั้งบริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด ที่ถนนอุณากรรณ 
เพื่อให้บริการสำหรับซ่อมปั๊ม-หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
2508 จำหน่ายอะไหล่ปั๊ม-หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิิงเด็นโซ่ในประเทศไทย
ซึ่งนำเข้าจากบริษัท เด็นโซ่ ประเทศญี่ปุ่น
2515 เริ่มต้นธุรกิจกับบริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด
2538 ขยายขอบข่ายของผลิตภัณฑ์เด็นโซ่
เช่น เครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์, หัวเทียน, ใบปัดน้ำฝน
2543 เริ่มต้นซ่อม ECD และปั๊มคอมมอนเรล
2550 เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่ถนนศรีนครินทร์
   

สินค้า
รับประกัน อะไหล่แท้ไม่ปลอมปน จัดส่งรวดเร็ว

บริการ
ระบบบริการอยู่ภายใต้ระบบ QCD ของเด็นโซ่คือคุณภาพงานซ่อมดี ถูกต้อง แม่นยำ ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และส่งมอบรวดเร็ว

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและการประหยัดพลังงาน
ธนศิริดีเซล ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์บริการเด็นโซ่ ECO

ความปลอดภัยของพนักงาน
ธนศิริดีเซล มุ่งมั่นที่จะป้องกัน และ ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแล ใส่ใจในสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกท่าน

   
 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com