ฝ่ายการตลาดหลังการจำหน่าย บริษัท เด็นโซ่เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน สัมมนาเชิงวิชาการเครื่องปรับอากาศรถยนต์เด็นโซ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเรดิสัน ในงานนี้ได้จัดให้มีการแนะนำศูนย์บริการ ธนศิริดีเซล พร้อมกับศูนย์บริการคุณภาพอีก 3 ศูนย์

    

    

  

 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com